MEGÉR-TÉSZ Mezőgazdasági Értékesítő- TÉSZ Szövetkezet

2473 Vál, Burgundia utca 63.   megertesz@gmail.com   +36 70 198-09-09

Képzés

A MEGÉR-TÉSZ képzési koncepciója: tudás és szemléletformálás – együtt!

A MEGÉR-TÉSZ Szövetkezet kiterjedt és változatos szervezeti struktúrájában fontos pillért jelent szervezetünk képzési programja, amelyet a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően, de sajátos modell alapján állítottunk össze. A hasznos és jól hasznosítható tudás mellett kiemelt szerep jut a szemléletformálásnak is!

A felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény) hatálya alá tartozóan azon képző intézmények, esetünkben a felnőttképzési intézményi akkreditációval rendelkező műhelyek működését szabályozza, amelyek az államilag elismert végzettségekre felkészítő OKJ szerinti szakképesítést, általános nyelvi képzést, valamint állami és/vagy közösségi forrásból támogatott képzéseket valósítanak meg – a hatósági képzések kivételével.

A vonatkozó előírások szerint a fenti peremfeltétel alapján állami/közösségi forrásból csak azon intézmények szervezhetnek képzéseket, amelyek rendelkeznek az említett akkreditációval.

Örömmel jelentjük minden jelenlegi és jövőbeni partnerünknek, valamint a munkánk iránt érdeklődőknek, hogy a MEGÉR-TÉSZ Szövetkezet megfelel a fenti feltételnek – kérvényünk alapján az illetékes hatóság E-001567/2016. szám alatt nyilvántartásba vette szövetkezetünket, és engedélyezte működését képző intézményként is!

A MEGÉR-TÉSZ öt célterületen vállalja a képzések szervezését és megvalósítását

 • szemléletformáló képzések;
 • önkéntes részvételen alapuló agrárgazdasági (elsősorban öko/bio) témájú képzések (OKJ, hatósági, szakképesítést nem adó);
 • kötelező képzések (tűzvédelmi, munkavédelmi, munkaegészségügyi, stb);
 • induló fiatal gazdák kötelező képzésen felüli képzései és egyéb, a gazdálkodást segítő képzések,
 • a Vidékfejlesztési Program rövid ellátási láncokhoz (REL) előírt kötelező képzésen felüli képzések

A képzések célcsoportjai

 • gazdálkodó tagok: mezőgazdasági termelő tagok; induló fiatal gazdák; REL együttműködő termelők
 • szaktanácsadók – döntően az ökológiai termeléshez kapcsolódó szaktanácsadók
 • tagok
 • egyéb kistermelők
 • esetlegesen: erdőgazdálkodók, élelmiszer-feldolgozók
 • laikus érdeklődők, akiket az ökogazdálkodásmetodikája és filozófiája foglalkoztat

Képzési modell

A képzések a TÉSZ fejlesztési terveiben kiemelt szerepet kapnak. Ezen terület kapcsolódik más fejlesztési célokhoz is, így a szervezeti fejlesztési program (stratégia) kapcsán ide tartoznak a Szövetkezet bemutatóüzemi programjaihoz, az öko- és biotermelés egységes háttérszolgáltatásainak kiépítéséhez, a központi nyilvántartási és dokumentációs rendszer működtetéséhez, az egyes TÉSZ-tagok ökológiai gazdálkodásra történő áttéréséhez és öko-bio REL-kiírások projektjeihez tartozó programelemek képzési fejezetei.

A képzésekhez tartozó tudatformálás összekapcsolódik az Iskolagyümölcs-programmal is. Mindezen túl a szaktanácsadók továbbképzése a szakmai háttér fejlesztését szolgálja.

Jelenleg futó akkreditált képzéseink

 • „Miért jó a biogazdálkodás?” – általános „D” típusú szakképzés, bevezető képzés (szemléletformáló egynapos képzés, bevezetés az ökológiailag tiszta és fenntartható gazdálkodásba) – Engedélyszám: E-001567/2016/D001

A képzések szervezésében a MEGÉR-TÉSZ külső partnerei:

Partner Web
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara http://www.nak.hu/
Agrárszolgáltató NKft. http://www.bacsagrarhaz.hu/news.php
Biokontroll Hungária http://www.biokontroll.hu/cms/
Dunaújvárosi Területi Tervező Iroda http://www.dunaterv.hu/
Pangea Petény Tanácsadó Kft. http://www.pangeapeteny.hu/

© 2016 – 2024. MEGÉR-TÉSZ Mezőgazdasági Értékesítő- TÉSZ Szövetkezet

Pin It on Pinterest