MEGÉR-TÉSZ Mezőgazdasági Értékesítő- TÉSZ Szövetkezet

2473 Vál, Burgundia utca 63.   megertesz@gmail.com   +36 70 198-09-09

A TÉSZ-tagságról – előnyökkel, kötelezettségekkel

Szövetkezetünk tagjai döntően ipari gyümölcsök termelésére szakosodtak. Jelenleg bodza, meggy és alma termelők összefogásaként működünk. Az alábbiakban a tagsági együttműködéssel kapcsolatos tudnivalókat összegezzük.

A MEGÉR-TÉSZ értékesítési irányai sokrétűek: a bodzát és a meggyet darálmány, valamint fagyasztott és csomagolt termék formájában értékesítjük – jellemzően gyárak és kisebb feldolgozók részére. Az almát magyarországi áruházláncokba, valamint nyugati kiskereskedelmi partnerek és feldolgozóüzemek részére kínáljuk.

Kiterjedt és bizalmi együttműködésen nyugvó áruházlánci kapcsolataink révén lehetőségünk nyílik étkezési célra szánt gyümölcsök értékesítésére az üzletláncok felé – ám ezt a lehetőséget kizárólag azon termelők használhatják ki, akik rendre és folyamatosan megfelelnek a szigorú minőségi elvárásoknak. Ugyanakkor ezzel a folyamatosan működő, fizetőképes, ráadásul kiemelkedő árszintet biztosító kereskedelmi lehetőséggel szeretnénk ösztönözni a málna, szeder, szamóca és kajszibarack termelők belépését is szövetkezetünkbe.

A TÉSZ tagsággal járó előnyök:

A legtöbb jelenleg működő szövetkezettel ellentétben éves működési költség hozzájárulást nem írunk elő, ráadásul tagjaink díjmentesen, illetve kedvezményesen vehetik igénybe az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat.

 • Szállítmányozás az ország egész területére kis és nagy tételben: Kapcsolatrendszerünknek köszönhetően az ország egész területére vállalható a termés szállítása, amelyet a széles alvállalkozói körnek és az egyre bővülő autóparknak köszönhetően biztosít a MEGÉR-TÉSZ a tagság részére – ennek révén lehetőség nyílik arra is, hogy egy időben több helyszínre is eljuthassunk a termésért.
 • Igény esetén göngyöleg biztosítása – a partnerigények nyomán (előre bejelentett kérés esetén) a szállító járművet raklappal, konténerrel, rekesszel (MÜ10, MÜ20, MÜ5, MÜ2,5) szereljük fel, és amennyiben szükséges, már a szüret előtti napon a megbeszélt időpontban az ültetvényre szállítjuk.
 • EKAER-ügyintézés – szakképzett kollégáink segítséget nyújtanak az EKAER bejelentési kötelezettség teljesítésében, akár telefonon keresztül, akár személyes tanácsadás keretében. A szezon megkezdése előtt külön is felhívjuk a figyelmet az EKAER rendszerével kapcsolatos tudnivalókra, tájékoztató megbeszélést tartunk a bejelentési kötelezettség terén történt esetleges változásokról.
 • Saját gyümölcsből kedvezményes lé bérgyártási lehetőség – egyre bővülő kapcsolati hálónknak köszönhetően lehetőségünk nyílt arra, hogy tagjainkat saját gyümölcsből magasabb feldolgozottságú termék – lé, aszalvány – elkészítéséhez és értékesítéséhez segítsük. E területen a folyamatos fejlesztést, bővítést célozza szövetkezetünk mind a termények/termékek, mind a gyártói kapacitások és az üzleti partnerek vonatkozásában.
 • Szedőbrigád közvetítése – a szüret időszakában igény szerint kisebb vagy nagyobb szedőbrigád kiközvetítésével segítjük tagságunkat. Keserves évek tapasztalatai alapján sikerült kiszűrnünk a szedőbrigádok közül a legmegbízhatóbb csapatokat, amelyek közül a létszámra és a szüret tervezett időtartamára vonatkozó igényfelmérés után, az előre megbeszélt időpontban kiközvetítünk tagjaink felé.
 • Garantált terményátvétel és értékesítés – termelőink számára az aktuális piaci viszonyoktól független értékesítési modellel szolgálunk, amely révén túltermelés esetén sem marad a fán a termés, akadálytalanul zajlik az értékesítés és a termésátvétel. Ezt az egész idény során folyó kétoldalú kommunikációnak köszönhetjük – amit a feldolgozókkal bonyolítunk. Értékesítési szisztémánkban ugyanis meghatározó szerepe van a várható termés időben történő felmérésének – jól tudjuk, hogy a fel nem ismert túltermelés (vagy hiány) gazdasági katasztrófákhoz vezet termelői-feldolgozói oldalon.
 • Kedvezményes szaporítóanyag – tagságunk számára kedvezményes szaporítóanyag-beszerzési lehetőséget biztosítunk. Bodza szaporítóanyaggal az ország egyetlen, vírusmentes anyagot előállító faiskolájából, Szendi Antaltól szolgálunk. Más gyümölcsfajták esetén folyamatosan bővülő, innovatív, Magyarországon még nem honosított fajtákat kínálunk, termékpalettánkon megtalálható az eredeti szerb Oblacsinszka fajta is. Mindezek mellett kedvezménnyel biztosítjuk más faiskolák által előállított szaporítóanyagok beszerzését.
 • A szezonban 24 órás ügyfélszolgálat áll tagjaink rendelkezésére

A primer szolgáltatói feladatok (termesztés, feldolgozás és értékesítés) mellett a vállalkozás optimális működtetése terén is több területen segítjük a MEGÉR-TÉSZ tagságát. Elkötelezettek vagyunk tagjaink eredményes, hatékony fejlődése mellett – úgy gondoljuk ugyanis, hogy a szövetkezet fejlődése hosszú távon csak elégedett partnerek bevonásával, a kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködések révén képzelhető el.

 • Szaktanácsadói szolgáltatás igénybevétele – szövetkezetünknél kiemelten fontosnak tartjuk, hogy tagjainknak megfelelő szaktanácsadást biztosíthassunk. Annak érdekében, hogy minden aktuálisan felmerülő kérdésre a lehető leghamarabb pontos, megbízható forrásból származó, szakmailag jól okadatolható választ adhassunk, kiváló szakmai háttérrel rendelkező szaktanácsadókhoz irányítjuk termelőinket. Emellett tagjainknak segítséget nyújtunk a szaktanácsadó által bevezetett integrált technológia alkalmazásához is! Célunk továbbá a lehető legszorosabb termelői összefogás működtetése, ahol tagjaink egy jól működő, áttekinthető hálózat elemeiként, egymással közvetlenül is kommunikálva egymás fejlődését is elősegíthetik – nem utolsósorban tanulságaik és tapasztalataik egymás közötti megosztásával.
 • Telefon flotta csatlakozási lehetőség extra kedvezményekkel – a MEGÉR-TÉSZ Szövetkezet kiemelt vállalati telefonflottával rendelkezik, amelyhez nyitva áll a csatlakozási lehetőség a tagság részére. Az aktuális kedvezményekről telefonon, e-mailen tájékozódhatnak az érdeklődők – vagy személyesen, előre egyeztetett időpontban irodánkban.
 • Adótanácsadás – a MEGÉR-TÉSZ szolgáltatásfejlesztési területén tagjaink részére térítésmentes adótanácsadást biztosítunk – felkészült, a vonatkozó adójogszabályok változásait is nyomon követő szakemberek bevonásával, előre egyeztetett időpontokban.
 • Kedvezményes könyvelési szolgáltatások – a MEGÉR-TÉSZ könyvelési feladatait profi csapat látja el, amelynek tagjai folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre. Szakértőink egyre bővülő szolgáltatásrendszerrel állnak a tagság rendelkezésére, és a napi gyakorlatban is igazolhatóan nagy sikerrel alkalmazzák a különféle szakmai tanfolyamokon, továbbképzéseken megszerzett tudásukat. Ezen innováció keretein belül lehetőséget biztosítunk arra is, hogy szövetkezetünk tagjainak kedvezményes könyvelési lehetőséget nyújtsunk!
 • Pályázatírási lehetőségek – mivel a MEGÉR-TÉSZ célja nem utolsósorban a források biztosítása a tagsági fejlesztések megvalósítása érdekében, igyekszünk a lehető legtöbb területen segíteni tagjainknak. A forrásbiztosítás keretében pályázatfigyelő szolgáltatásunk révén folyamatos tájékoztatást nyújtunk a megnyíló pályázati lehetőségekről, ráadásul a pályázatok megírásához komplex szolgáltatást, pályázatmenedzselést ellátó pályázatíró csapatot közvetítünk tagjainknak.

Tagi kötelezettségek:

A MEGÉR-TÉSZ Szövetkezet a nyitott tagság elve alapján működik. A Szövetkezet tagja lehet bárki, aki a Szövetkezet alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és határidőre teljesíti a minimális, 100 ezer forint összegű vagyoni hozzájárulást – továbbá vállalja, hogy a szövetkezetből a belépését követő egy éven belül nem lép ki.

A szövetkezet képviselői által kért adminisztratív kötelezettségek határidőn belüli teljesítése alatt értendően, a tagfelvételi kérelem benyújtásakor kérünk mindenkit a belépési kérelem hiánytalan kitöltésére, különös tekintettel a termelői státusz bejelölésére. (A tagfelvételi kérelemben meg kell határozni, hogy termelő tag, vagy nem termelő tag kíván lenni)

Amennyiben év közben, bármilyen adatváltozás (lakcímváltozás, névváltozás, termőterületben bekövetkezett változások, stb.) történik, a tag a pontos és precíz tagnyilvántartás érdekében írásos tájékoztatási kötelezettséget vállal a Szövetkezetet felé.

Az illetékes hatóságokkal egyidejűleg tájékoztatni kell a Szövetkeztet vezetőségét is a termőültetvényen esett elemi károkról – jégkár, fagykár, aszálykár, vízkár –, éppen az értékesítés és betakarítás terén vállalt szervezési feladatok gördülékeny végrehajtása érdekében.

Az Alapszabály a Szövetkezetben regisztrált termés tekintetében kizárólagos értékesítési kötelezettséget ír elő a tag számára.

A termelési információkról szükséges a szövetkezetet tájékoztatni – és arra a termelőnek kötelező garanciát vállalni; ezzel is eleget téve az Alapszabályban rögzített tagi adatszolgáltatási feladatoknak (pl. a permetezési napló, a növényvédelmi adminisztráció vagy éppen a várható termésmennyiség tekintetében).

A gördülékeny betakarítás lebonyolítása érdekében rugalmas, ugyanakkor precíz és pontos együttműködés szükséges a szüret időszakában a szövetkezet logisztikus szakembereivel. Kérésükre, illetve gyűjtőfuvarozás esetén automatikusan szükséges a raklap azonosító használata – éppen a termény elkülönítésének megkönnyítése, valamint a termény nyomon követhetősége érdekében.

© 2016 – 2024. MEGÉR-TÉSZ Mezőgazdasági Értékesítő- TÉSZ Szövetkezet

Pin It on Pinterest